Hoa Tươi 20/11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 - Tặng Hoa Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20-11

Hoa Ngày 20 Tháng 11 01

Bó hoa bao gồm:- 1 hoa hồng đỏ- Phụ liệu- Giấy gói Hàn Quốc..

80,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 02

Bó hoa bao gồm:- 3 hoa hồng đỏ- Phụ liệu- Giấy gói Hàn Quốc..

150,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 03

Bó hoa bao gồm:- 6 hoa hồng đỏ- Cẩm tú cầu, hoa và là đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

270,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 04

Bó hoa bao gồm:- 8 hoa hồng đỏ- Phụ liệu- Giấy gói Hàn Quốc..

350,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 05

Bó hoa bao gồm:- 1 hoa hồng đỏ, hoa baby- Hoa & lá đệm..

350,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 06

Bó hoa bao gồm:- 1 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

130,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 07

Bó hoa bao gồm:- 6 hoa hồng đỏ, hoa baby- Phụ liệu: hoa lá đệm..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 08

Bó hoa bao gồm:- 9 hoa hồng đỏ- Hoa và là đệm..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 09

Bó hoa bao gồm:- 12 Hoa hồng đỏ- Hoa là đệm- Giấy gói hàn quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 10

Bó hoa bao gồm:- 9 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 11

Bó hoa  bao gồm:- 15 hoa hồng đỏ..

490,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 12

Bó hoa bao gồm:- 3 hoa hồng tím- Hoa và lá đệm..

290,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 13

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng- Hoa và lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 14

Bó hoa bao gồm:- 3 hoa hồng dâu kem- Hoa và lá đệm..

240,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 15

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng nhiều màu- Hoa và lá đệm..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 16

Bó hoa bao gồm:- 36 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm- Giấy gói hàn quốc..

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 17

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 18

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng sen- Hoa và lá đệm..

540,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 19

 Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng vàng- Lá đệm-Giấy gói hàn quốc..

540,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 20

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng sen- Hoa và lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 21

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng dâu kem- Hoa hướng dương- Hoa cát tường- Hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 22

Bó hoa bao gồm:-24 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm- Giấy gói hàn quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 23

Bó hoa bao gồm: - 24 hoa hồng đủ màu- Hoa và lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

590,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 24

Bó hoa gồm: - 12 hồng dâu kem, hoa cẩm tú cầu- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

580,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 25

Bình hoa bao gồm:- 24 hoa hồng sen- Hoa và lá đệm- Giấy gói hàn quốc..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 26

Bó hoa bao gồm: - 12 hoa hồng phấn- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 27

- Bó hoa bao gồm:- 6 hoa hồng sen- Salem tím, vàng anh- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 28

Bó hoa cát tườngGiấy gói hàn quốc..

490,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 29

Bó hoa bao gồm- Hoa đồng tiền, hoa mõm sói- Lá đệm, giấy gói Hàn quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 30

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng vàng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 31

Bó hoa ly trắngLá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

590,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 32

Bó hoa gồm:- 5 hoa hồng đỏ, 1 hoa hướng dương- Hoa và lá đệm..

320,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 33

Bó hoa gồm:- Hoa hướng dương, lan vũ nữ- Hoa và lá đệm..

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 34

Bó hoa bao gồm:- Hoa lan mokara nhiều màu- Giấy gói Hàn Quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 35

Bó hoa hướng dươngHoa và lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 36

 Bó hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa hồng đỏ, hoa đồng tiền- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 37

- Bó hoa mix bao gồm: hoa ly, hoa lan, hoa và lá đệm..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 38

- Bó hoa bao gồm: 4 hoa hướng dương, hoa và lá đệm..

300,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 39

Bó hoa bao gồm:- 1 hoa cẩm tú cầu- Hoa baby- Hoa và lá đệm..

500,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 40

Bó hoa hướng dươngHoa và lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 41

Bao gồm:- Bó 12 hoa hồng vàng- 1 Hộp chocolate Ferrero 16 viên, xuất xứ Ý ..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 42

Bó hoa lan vàng..

490,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 43

Bó hoa bao gồm:- Hoa hồng trắng, cẩm tú cầu- Hoa và lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 44

Bó hoa senLá đệm, giấy gói hàn cuố ..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 45

Bó hoa bao gồm- 24 hoa hồng đỏ- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 46

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan, hoa ly, hồng đỏ- Lá đệm và phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 47

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa hồng nhiều màu- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

890,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 48

Giỏ hoa bao gồm:- 1 hoa hồng đỏ, 8 hoa hồng trắng- Hoa và lá đệm..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 49

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly vàng, hồng- Lá đệm + Phụ liệu..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 50

Bao gồm:- Hoa ly, hoa hồng- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 51

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng trắng- Hoa & lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 52

Giò hoa thập cẩm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 53

Giò 12 hoa hồng đỏHoa và lá đệm..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 54

Giò hoa lan và hoa hồng..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 55

Giò hoa hướng dương và hoa hồng dâu kem..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 56

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng vàng, hoa lan mokara- Hoa và lá đệm..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 57

Giò hoa hướng dương..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 58

Giò hoa ly vàng, hoa hồng..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 59

Giò 24 hoa hồng đỏ, chuỗi ngọc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 60

Giỏ hoa ly va hoa lan..

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 61

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hồngxanh- Lá đệm..

580,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 62

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng sen, cát tường tím- Hoa, lá đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 63

GIỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu- Hoa, lá đệm..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 64

 Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan mokara, hoa ly..

630,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 65

Giỏ hoa bao gồm:-26 hoa hồng đỏ..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 66

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan nhiều màu- Phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 67

Bình hoa lan mokara vàngLá đệm, phụ liệu..

570,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 68

Bình hoa bao gồm:- 36 hoa hồng nhiều màu- Lá đệm..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 69

Bình hoa gồm:- 24 hoa hồng sen, hoa baby- Lá đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 70

Bình hoa lan mokara nhiều màu..

590,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 71

Bình hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

830,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 72

Bình hoa bao gồm:- Hoa lan mokara, đồng tiền- Hoa, lá đệm..

430,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 73

Giỏ hoa bao gồm- Hoa hồng hồng, cát tường, hoa lan hồ điệp- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

1,500,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 74

Giỏ hoa bao gồm- Hoa lan tím thái- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

490,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 75

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương- Hoa lan vũ nữ- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 76

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương, hoa ly- Hoa lan mokara- Hoa và là đệm..

730,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 77

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương- Hoa lan - Hoa và là đệm..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 78

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, hoa ly- Hoa lan mokara- Hoa và là đệm..

950,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 79

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly- Hoa lan tím- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 80

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng, hoa ly- Hoa cẩm tú cầu, cát tường- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 81

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng trắng, hồng vàng- Hoa cẩm tú cầu- Hoa và là đệm..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 82

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa đồng tiền- Hoa mõm sói- Hoa và là đệm..

640,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 83

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng cam- Hoa hướng dương- Hoa và là đệm..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 84

Bình hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Hoa và là đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 85

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly- Hoa và là đệm..

580,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 86

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan mokara vàng, hoa ly vàng- Hoa và là đệm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 87

Giỏ hoa bao gồm:- 36 hoa hồng cam- Hoa và là đệm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 88

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng vàng, mõm sói, cúc- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 89

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa hạnh phúc- Hoa và là đệm..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 90

Bình hoa bao gồm:- Hoa hồng hồng, hoa ly hồng- Hoa và là đệm..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 91

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng vàng, hoa hướng dương- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 92

Bó hoa bao gồm:-Giỏ 36 hoa hồng đỏ- Hoa và là đệm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 93

Bó hoa bao gồm:- Hoa cẩm chướng hồng, hoa baby- Hoa và là đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 94

Bó hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa hồng- Hoa và là đệm..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 95

Bó hoa bao gồm:- Hoa hồng, mõm sói, cát tường, cẩm chướng- Hoa và là đệm..

690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 96

Bó hoa bao gồm:- Hoa cẩm chướng, cát tường, salem- Hoa và là đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 97

Bó hoa lan vũ nữ vàng..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 100

Bó hoa bao gồm:- Hoa hướng dương, cát tường, cúc trắng- Hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 98

Bó hoa bao gồm:- Hoa đồng tiền, cúc xanh- Hoa và lá đệm..

590,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 99

Bó hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, cát tường, cúc xanh- Hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hiển thị 1 đến 100 trong 100 (1 Trang)