Đặt hàng qua điện thoại

Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng qua điện thoại từ 8g – 17g.

Đặt hàng trực tuyến

Đơn đặt hàng có thể được đặt trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc Paypal. Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính, bao gồm MasterCard, Visa, Discover và American Express. Khi đặt hàng bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ được yêu cầu gửi một số thông tin nhất định để ngăn chặn gian lận thẻ tín dụng.

Hoasaigon.com