Mô tả

Vùng Trời Bình Yên

Bó hoa bao gồm:

– Bó 99 hoa hồng sen

– Hoa lá đệm

– Giấy gói Hàn Quốc

5/5 (1 Review)