• 12 Hồng Dâu Tặng Mẹ

  550.000 

 • 12 Hồng Đỏ Tặng Mẹ

  550.000 

 • 12 Hồng Sen Tặng Mẹ

  550.000 

 • 12 Hồng Vàng Tặng Mẹ

  550.000 

 • 24 Hồng Cam Tặng Mẹ

  780.000 

 • 24 Hồng Đỏ Tặng Mẹ

  780.000 

 • 24 Hồng Hồng Tặng Mẹ

  780.000 

 • 24 Hồng Tím Tặng Mẹ

  780.000 

 • 24 Hồng Trắng Tặng Mẹ

  780.000 

 • 24 Hồng Vàng Tặng Mẹ

  780.000 

 • 36 Hoa Hồng Mix

  1.000.000 

 • 36 Hồng Đỏ Tặng Mẹ

  1.000.000 

 • 36 Hồng Hồng Tặng Mẹ

  950.000 

 • 36 Hồng Vàng Tặng Mẹ

  890.000 

 • 48 Hồng Dâu Tặng Mẹ

  1.150.000 

 • 48 Hồng Đỏ Tặng Mẹ

  1.200.000 

 • 48 Hồng Sen Tặng Mẹ

  1.150.000 

 • 48 Hồng Tím Tặng Mẹ

  1.200.000 

 • 48 Hồng Vàng Tặng Mẹ

  1.200.000 

 • 99 Hồng Đỏ Tặng Mẹ

  2.400.000 

 • 99 Hồng Mix Tặng Mẹ

  2.300.000 

 • 99 Hồng Sen Tặng Mẹ

  2.200.000 

 • 99 Hồng Vàng Tặng Mẹ

  2.300.000 

 • Bình Minh Rạng Rỡ

  1.400.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 01

  960.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 02

  2.550.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 05

  3.700.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 1 Cành 01

  320.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 12

  1.750.000 

 • Chậu Lan Hồ Điệp 13

  1.600.000