Hoa 20 tháng 11, hoa ngày 20/11, hoa 20/11, tặng hoa 20/11, hoa tươi 20/11, hoa ngày 20-11,  tặng hoa 20/11, hoa 20 tháng 11, hoa chúc mừng 20/11, ngày nhà giáo việt nam

Hoa Ngày 20 Tháng 11 01

Bó hoa bao gồm:- 18 hoa hồng phấn- Phụ liệu: lá chanh- Giấy gói Hàn Quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 02

Giỏ hoa gồm:- Ly vàng , hồng môn xanh, cẩm chướng vàng, lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 03

Bao gồm: - 24 hồng đỏ sasa, hoa quỳnh anh - Phụ liệu: lá đệm, giáy gói Hàn Quốc..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 04

Giỏ thập cẩm gồm:- 2 cành lan hồ điệp trắng , ly vàng ,cẩm chướng, hồng , hoa phụ liệu...

850,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 05

Giò hoa bao gồm:- 20 hoa hồng cam- Hoa & lá đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 06

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa hồng, hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 07

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hồng vàng , cúc vàng- Phụ liệu: hoa lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 08

Bình hoa bao gồm- Hoa lan mokara vàng, hoa đồng tiền- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

380,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 09

Giỏ hoa thậo cẩm bao gồm:- Hoa hồng môn, hoa ly, hoa hồng- Lá đệm + Phụ liệu-  Giỏ hoa là quà tặng trang trọng, thích hợp dành tặng cho ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10..

780,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 10

Giỏ hoa bao gồm: hồng đỏ, hồng cam (hoặc hồng phấn),  lá đệm và phụ liệu..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 11

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng trắng- Hoa & lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 12

Giỏ hoa thập cẩm bao gồm: lan vàng, hồng vàng( hoặc cam), hoa ly, lá đệm & phụ liệu...

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 13

Bó hoa lan mokara vàng..

500,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 14

Bó hoa bao gồm:- Hoa lan trắng và hoa ly trắng- Phụ liệu, giấy gói hàn quốc...

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 15

Hộp hoa bao gồm:- 15 hoa hồng đỏ + phụ liệu..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 16

Giỏ hoa bao gồm: hồng đủ màu, hoa cát tường & phụ liệu..

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 17

Bình hoa bao gồm 10 cành lan mocara tím hồng, lá đệm.....

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 18

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng đỏ..

350,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 19

 Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Hoa cúc trắng và phụ liệu- Giỏ hoa là quà tặng ngọt ngào ..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 20

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly trắng, hoa hồng trắng, hồng tím hồng, hoa hồng môn- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 21

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng trắng , ly hồng , hoa đệm.....

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 22

Bó hoa gồm:- 9 hoa hướng dương + thạch thảo trắng,- Lá đệm ,giấy gói Hàn Quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 23

Giỏ hoa bao gồm:- Hồng đỏ, hồng vàng, lan vàng,- Phụ liệu: lá đệm ..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 24

Bó hoa gồm: - 12 hồng đỏ, 10 cành lan trắng thái-  Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 25

Bình hoa bao gồm:- 12 hoa hồng đỏ sasa- Lá đệm + phụ liệu..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 26

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm chướng- Lá đệm + Phụ liệu..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 27

- Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng hồng- Phụ liệu + giấy gói Hàn Quốc..

530,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 28

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng trắng- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

530,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 29

GIỏ hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa hồng, hoa đồng tiền, cúc vàng- Hòa và là đệm + phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 30

- Hoa hồng, đồng tiền, hoa cúc- Phụ liệu..

640,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 31

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, lan tím hồng- Lá đệm và phụ liệu...

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 32

Bó hoa gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Hoa đệm, giấy gói Hàn Quốc..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 33

Bó hoa gồm:- 18 hồng dâu- Lá đệm , giấy gói Hàn Quốc..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 34

Bó hoa bao gồm:- Ly hồng - Hoa phụ liệu, giấy gói Hàn Quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 35

- Giỏ 24 hoa hồng đỏ + phụ liệu..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 36

 Bó hoa bao gồm:- 9 hồng đỏ sasa +  2 bông ly trắng- Các phụ liệu- Giấy gói Hàn Quốc..

480,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 37

- Bó hoa mix bao gồm: hoa hồng vàng, hoa ly, hoa lá đệm, giấy gói hàn quốc..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 38

- Bình hoa bao gồm: lan hồ điệp, hoa ly & phụ liệu..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 39

Bình hoa bao gồm:- 20 hoa hồng đỏ + 4 hoa hồng trắng- Hoa phụ liệu..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 40

Bình hoa bao gồm:- Hoa ly, đồng tiền- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 41

Giỏ hoa thập cẩm bao gồm:- Hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa cát tường ..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 42

Bình hoa bao gồm:- Hoa ly vàng, hoa hồng hồng- Lá đệm + Phụ liệu..

900,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 43

Giỏ hoa thập cẩm bao gồm: - Hoa ly trắng, hoa hồng vàng, hoa lan mokara, hoa hồng môn- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 44

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ sa sa, chuỗi ngọc- Hoa & lá đệm ..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 45

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng, hoa lan, hồng môn- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

820,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 46

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan, hoa hướng dương, hoa sen- Lá đệm và phụ liệu..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 47

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương, hoa hồng, lan vũ nữ, hoa sen- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 48

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa sen, hoa hồng- Hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 49

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa lan, hoa hướng dương- Lá đệm + Phụ liệu..

850,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 50

Bao gồm:- Hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hồng môn, lan vũ nữ, hoa hướng dương- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

950,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 51

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng, hoa cát tường- Hoa và là đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 52

Bao gồm:- 12 hồng đỏ + hoa đệm...- 1 hộp chocolate Ferrero 16 viên, xuất xứ Ý..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 53

- 48 hoa hồng đủ màu- Giấy gói + phụ liệu..

850,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 54

- 60 hồng hồng- Các phụ liệu- Giấy gói Hàn Quốc..

900,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 55

- Bó 48 hồng đỏ- Phụ liệu: hạch thảo trắng, lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

850,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 56

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng vàng, chuỗi ngọc- Giấy gói + Phụ liệu..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 57

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng phấn - Phụ liệu: thạch thảo, lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

1,550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 58

Bó hoa bao gồm:- 99 hồng đỏ sasa - Hoa đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,690,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 59

Bó hoa bao gồm:- 99 hồng trắng- Hoa đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 60

Bó hoa bao gồm- 24 hoa hồng hồng- Phụ liệu + giấy gói Hàn Quốc..

530,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 61

Bó hoa bao gồm:- 24 hồng trắng- Salem tím- Giấy gói Hàn Quốc + phụ liệu..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 62

 - Bó lan trắng thái- Phu liệu , giấy gói Hàn Quốc..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 63

GIỏ hoa bao gồm:- 24 hồng đỏ- Cúc xanh, cúc trắng, hoa đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 64

 Giỏ hoa bao gồm:- 48 hoa hồng đỏ + Phụ liệu..

950,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 65

Giỏ hoa bao gồm:- 48 hoa hồng hồng + Phụ liệu..

900,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 66

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng hồng, đồng tiền, hoa ly- Phụ liệu..

680,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 67

 - Giỏ hoa hồng thập cẩm: hồng phấn, hồng đỏ, hồng trắng - Phụ liệu: thiên môn, lá đệm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 68

Giỏ hoa thập cẩm bao gồm:- Hoa lan mokara đỏ, hao hồng trắng, hồng đỏ- Lá đệm & Phụ liệu..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 69

Giỏ hoa gồm:- Lan tím hồng, đồng tiền- Lá đốm, phụ liệu.....

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 70

Giỏ hoa thập cẩm bao gồm:- Hoa hướng dương, hoa lan, hoa ly..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 71

Giỏ hoa bao gồm- 24 hoa hồng hồng- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

580,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 72

Giỏ hoa bao gồm- 8 hoa hồng hồng, hoa lan vũ nữ, thạch thảo tím- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

400,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 73

Giỏ hoa bao gồm- Hoa hồng hồng, đồng tiền, cúc xanh, thạch thảo- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

620,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 74

Giỏ hoa bao gồm- Hoa hướng dương, lan vũ nữ- Hoa và lá đệm + Phụ liệu..

670,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 75

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương- Hoa lan vũ nữ- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 76

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương, hoa ly- Hoa lan mokara- Hoa và là đệm..

730,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 77

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương- Hoa lan - Hoa và là đệm..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 78

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, hoa ly- Hoa lan mokara- Hoa và là đệm..

950,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 79

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly- Hoa lan tím- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 80

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng, hoa ly- Hoa cẩm tú cầu, cát tường- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 81

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng trắng, hồng vàng- Hoa cẩm tú cầu- Hoa và là đệm..

750,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 82

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly, hoa đồng tiền- Hoa mõm sói- Hoa và là đệm..

640,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 83

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng cam- Hoa hướng dương- Hoa và là đệm..

800,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 84

Giỏ hoa bao gồm:- 30 hoa hồng vàng- Hoa và là đệm..

700,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 85

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Hoa và là đệm..

580,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 86

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng vàng, hoa đồng tiền- Hoa và là đệm..

620,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 87

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly trắng, hoa hồng trắng- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 88

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Hoa và là đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 89

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa hồng hồng- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 90

Bình hoa bao gồm:- Hoa lan mokara nhiều màu- Hoa và là đệm..

500,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 91

Bó hoa bao gồm:- Hoa hồng đỏ, cát tường- Hoa và là đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 92

Bó hoa bao gồm:- Hoa lan mokara đỏ- Hoa và là đệm..

450,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 93

Bó hoa bao gồm:- 36 hoa hồng hồng- Hoa và là đệm..

650,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 94

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng vàng- Hoa và là đệm..

1,550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 95

Bó hoa bao gồm:- 24 hồng đỏ- Hoa và là đệm..

550,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 96

Bó hoa bao gồm:- Hoa ly trắng- Hoa và là đệm..

600,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 97

Hoa Ngày 20 Tháng 11 96..

640,000VNĐ

Hoa Ngày 20 Tháng 11 98

ó hoa bao gồm:- Hoa lan nhiều màu- Hoa và lá đệm..

600,000VNĐ

Hiển thị 1 đến 98 trong 98 (1 Trang)